Antologiprojektet

Efter att länge ha tänkt på saken gör jag nu (med början 2018) slag i saken och drar igång ett projekt för att skapa antologier om dissociation. Drömmen är att det ska bli en om året, men vi börjar med en, och ser sen.

Mer om projektet kan du läsa här: regnlund.se/antologi