Antologiprojektet


Jag har med jämna mellanrum tänkt på att det skulle kännas som en viktig och bra sak att skapa en antologi med texter om dissociation, eller kanske flera olika. Det finns rätt många teman jag tänker kunde vara viktiga, och att försöka samla allt i en är kanske inte det bästa. I vilket fall får man väl börja med att göra en, och nu har jag börjat skissa på det. Hur skulle det kunna se ut? Skulle jag kunna orka göra det? Vad är viktigt?

Det jag kommit fram till är det som går att läsa nedan. Och kortfattat är det väl: Ja, jag tror det skulle gå att orka. Men jag behöver definiera vad jag tar på mig och vad som får hänga på andra (om det ska ske).

Det känns viktigt för mig att de som har med texter eller bilder i boken får någon form av ersättning, även om det bara kan bli något symboliskt (som ett presentkort på några hundra). Jag skulle också gärna vilja att några kronor per bok går till ett mer konkret arbete mot övergrepp. Tex till Ecpat.

Jag orkar just nu inte med förslag på hur jag kan göra eller vad som blir bäst, om jag inte uttryckligen ber om hjälp eller råd. Däremot behöver jag lite pepp och positiv respons. Ju mer sånt jag får, desto större chans att det blir av att jag skakar igång det här projektet.Tidsplan

 • juli-augusti - Undersöka olika tekniska möjligheter o dyl
 • 15 augusti - Antologins tema slås fast
 • 1 september - Bidrag i text och bild kan börja skickas in
 • 1 september - Insamling av pengar börjar
 • 15 januari - Insamling av pengar avslutas
 • 15 januari - Deadline för texter
 • februari-april - Arbete med korrläsning, layout av boken o dyl
 • 1 maj - Möjlighet till förköp av boken startar
 • ? maj - Boken skickas ut till dem som beställt via förköp, och börjar säljas vanligt
 • 1 juli - Presentkort till alla som varit med i boken skickas ut senast det här datumet
 • (15 augusti - Tema för en prel nästa antologi slås fast)
 • 31 december - Möjligheten för deltagare i boken att beställa den för produktionspris avslutas
 • 31 december - Bokens ekonomi räknas samman och möjligheten att göra en ny avgörs. Ev överskott överförs till ECPAT, om ingen ny antologi ska göras.
 • 31 december - 5 kr per bok som sålts under året skänks till ECPATVad får den som är med i antologin?

 • Ha med en text och/eller en bild i antologin
 • Ett gratis ex av boken hemskickat
 • Möjlighet att köpa fler exemplar till produktionspris, utan att portokostnad tillkommer, dessa exemplar går att sälja på egen hand. (Exakt vilket pris det blir avgörs när boken är skapad och beror tex på hur många sidor den blir)
 • Ett superpresentkort på minst 200 kr, förhoppningsvis mer, men det beror på hur mycket pengar som samlas in.Vad gör jag?

  Det jag gör i det här projektet gör jag ideellt.

 • Styr upp projektet med olika datum, deadlines, information via instagram o dyl.
 • Svarar vid behov på frågor under projektets gång.
 • Korrläser och sätter samman de bilder och texter som kommit in till en bok.
 • Skriver en inledning till boken.
 • Står som ansvarig utgivare och redaktör.
 • Är ekonomiskt ansvarig för projektet. *
 • Skickar ut presentkort och gratis ex av boken till dem som deltagit.
 • Samordnar det andra kan göra för att sprida boken.
 • Gör det möjligt att beställa exemplar av boken direkt av mig fram till 31 december (längre om jag råkar ha exemplar av boken kvar hemma). (Detta alternativ gör att mer pengar går direkt till projektet istället för till någon internetbokhandel.)
 • Gör det möjligt att de som deltagit i boken kan köpa exemplar till produktionspris via mig, fram till den 31 december.
 • Beslutar om att avsluta antologiprojektet eller påbörja arbetet med en ny antologi. Om jag upplever att intresse för en ny antologi finns men inte möjlighet för mig personligen att göra det organiserar jag överlämnande av projektet till någon/några andra.
 • Inte så mycket mer än ovan nämnda.
 • * Jag reserverar mig för att ett annat ekonomiskt upplägg kan behöva skapas om min privata ekonomi kräver det.Vad kan du göra?

  Hur mycket boken blir spridd och såld beror i stor utsträckning på vad andra än jag gör. Min ork är begränsad, och jag räknar inte med att orka göra mer än ovan nämnda.

  För en uppfattning om när olika saker kan behöva göras, se tidsplanen.


  Förslag på vad du kan göra är:

 • Skicka in bidrag till boken (text och/eller bild).
 • Hjälpa till att korrläsa eller finnas till hands om jag behöver hjälp i produktionen av boken (kontakta mig om du vill anmäla intresse för detta).
 • Hjälpa mig att avgöra vilka bilder och texter som kan uppfattas som triggande (kontakta mig om du vill hjälpa mig med detta)
 • Skapa ett pressutskick och skicka ut det. (Kontakta mig om du vill göra detta.)
 • (Om någon gör ovanstående punkt:) Vara tillgänglig för intervjuer vid behov. (Kontakta mig för samordning av detta.)
 • Kontakta en lokal tidning och berätta att du är med i en bok, fråga om de vill skriva om den, och ställa upp på intervju om de vill det.
 • Tipsa tidningar eller bokbloggar om att boken finns och att de kan få ett recensionsexemplar (kontakta mig om någon säger ja till att vilja ha ett recensionsexemplar).
 • Kontakta sjukhusbibliotek och tipsa om att boken finns (kontakta mig så får du en lista på dem).
 • Ge ditt lokala bibliotek ett inköpstips om boken (det brukar enkelt gå att göra på deras hemsida).
 • Låna boken på ditt bibliotek.
 • Beställ boken som fjärrlån på ditt bibliotek, om de inte har den.
 • Tipsa om eller sälj boken till människor du känner.
 • Dela info om boken i sociala medier, på forum, eller på andra ställen.
 • Skriv om boken, recensera den om du har någon plattform där du har möjlighet att göra det.
 • Kan du nå hyfsat många följare via sociala medier kan du skapa en kampanj med en särskild rabattkod för att fler ska lockas att köpa boken (kontakta mig om du vill göra detta).


 • Använd e-postadress XXXXXXXXX för sånt som rör antologiprojektet.Ekonomin i korthet

  De pengar som kommer in är från

 • fundraiserkampanj
 • försäljning av boken


 • Fundraiserkampanjen

  Fundraiserkampanjen är tänkt att täcka kostnaderna för att producera boken. I det ingår startavgiften (+ möjliga uppläggningsavgifter) hos ett print on demand-företag, samt kostnad för testex som behöver beställas under skapandet av boken. Det ingår också att skapa en e-bok. Beräknad kostnad för detta är ca 2500 kr.

  Det är också tänkt att kampanjen ska täcka kostnaden för de presentkort som de som ger bidrag till boken ska få. Preliminärt tänker jag att antalet bidrag är 20 och att minsta summan för presentkort till varje person är 200 kr. Beräknad kostnad för detta är då 4000 kr.

  Därför sätts målet med fundraiserkampanjen till 6500 kr. Med mindre pengar att starta med än så kommer det vara tveksamt om boken kan göras. Beroende på hur mycket som saknas kan alternativa lösningar eventuellt hittas.

  Kommer det in mer pengar eller om antalet deltagare är färre än 20 kommer det som blir över efter produktionskostnaderna delas upp mellan deltagarna så att de får presentkort på en högre summa.

  För den som skänker 1000 kr eller mer kommer det finnas möjlighet att ha med ett meddelande på en särskild sponsor-sida i boken. Det kan vara till exempel namnet på en psykologmottagning, länk till en hemsida, eller ett kortare meddelande som sponsorn själv skriver.

  Den som skänker 200 kr eller mer kommer få en kod som gör det möjligt att senare köpa boken till rabatterat pris.


  Försäljning av boken

  När boken säljs kommer ett visst arvode utbetalas till mig. Detta är tänkt att täcka:

 • Om produktionskostnaderna blir högre än beräknat.
 • Om deltagarna i boken blir fler än 20 och fundraiserpengarna inte täcker ett presentkort på minst 200 kr var.
 • Portokostnader för att beställa hem exemplar av boken samt kunna skicka ut den gratis till dem som har bidrag med i boken.
 • Eventuella kostnader i samband med utskick av recensionsexemplar eller annan marknadsföring (ingen direkt reklam kommer ske).
 • Möjlighet att i slutet av året skänka 5 kr per såld bok till ECPAT. • Blir det ett överskott kvar efter dessa kostnader finns två alternativ:

 • Planering av en ny antologi påbörjas, och pengarna används som komplement till fundraiserkampanjen till den nya antologin, enligt samma upplägg som ovan. De kommer alltså kunna öka chansen att deltagarna i nästa antologi får ett mer skäligt arvode.
 • Det görs inte någon mer antologi. Det överskott som kommit in och som kommer in från böcker som säljs efter att projektet avslutats skänks till ECPAT.Bidrag till boken

  Texter:

 • Du som lämnar bidrag måste själv ha upplevelser av dissociation av den typ som bokens tema rör.
 • Den text du skickar in kan vara i form av berättelse om dina erfarenheter, en skönlitterär text, dikt, dagboksanteckning eller vad du tycker är bäst.
 • Texten måste anknyta till bokens tema.
 • En text får vara max XXXX tecken lång.
 • Texten måste skickas in till e-postadress XXXXXXXXX mellan den 1 september och den 15 januari.
 • Varje deltagare får ha med en text i boken. Kortare texter från olika perspektiv (till exempel om olika delar / alters vill berätta) kan räknas som en text, om de inte sammanlagt överskrider maxgränsen för antal tecken.
 • Du kan vara anonym, men jag behöver kunna nå dig på e-post. (Ingen annan än jag får reda på e-postadressen.)
 • Det är inte ok att namnge personer som begått övergrepp eller andra olagliga handlingar, eller beskriva dem på ett sätt så de går att identifiera. (Jag har ingen möjlighet att kontrollera om de är dömda och inte juridiska kunskaper nog för att avgöra var gränsen för förtal finns, därför kan det inte vara ok.)
 • När det handlar om triggande beskrivningar är de ok, men texter i boken kan markeras med triggervarning så den som inte orkar läsa kan hoppa över dem.


 • Bilder:

 • Du som lämnar bidrag måste själv ha upplevelser av dissociation av den typ som bokens tema rör.
 • Bilden ska anknyta till bokens tema, men temat får tolkas fritt.
 • Varje person får ha med en bild i boken. Mindre bilder som kan rymmas på ett uppslag kan räknas som en bild.
 • Det är ok med olika typer av bilder; foton, målningar, teckningar, grafiskt framställda bilder, eller vad du själv tycker är bäst.
 • Alla bilder måste skickas in i digital form och vara minst i upplösningen XXXXXXXXX
 • Max storlek för en bild är XXXXXXXXXXX
 • Vill du inte att bilden ska ha en chans att hamna på bokens omslag så ska du skriva ett meddelande och ange det.
 • Bidrag måste skickas in till e-postadress XXXXXXXXX mellan den 1 september och den 15 januari.
 • Du kan vara anonym, men jag behöver kunna nå dig på e-post. (Ingen annan än jag får reda på e-postadressen.)
 • Det är inte ok med bilder på självskador. När det handlar om andra motiv som kan vara triggande sker en bedömning för varje bild. Har någon skickat in en bild som anses för triggande för att ha med i boken kommer personen kontaktas och ges möjlighet att skicka in en annan bild.


 • Bild för bokens omslag:

  Det kommer finnas en bild på bokens framsida (eller hela bokens omslag, om bildens format tillåter det). Det kommer ske en omröstning där den bild som får flest röster är den som hamnar på omslaget. De bilder som är med i omröstningen är alla inskickade bildbidrag, utom de där upphovsmannen angivit att hen inte vill att bilden ska kunna hamna på bokens omslag.Antologins tema

  Inte bestämt än.