Antologiprojektet

Efter att länge ha tänkt på saken gjorde jag slag i saken och drog igång ett projekt för att skapa antologier om dissociation. Projektet började 2018, 2019 kom den första antologin: Splittrade själar. Nu har arbetet med nästa antologi börjat.

Drömmen är att det ska bli en om året, men vi tar en i taget och ser sen.

Mer om projektet kan du läsa här: regnlund.se/antologi