Antologiprojektet

Efter att länge ha tänkt på saken gjorde jag slag i saken och drog igång ett projekt för att skapa antologier om dissociation. Projektet började 2018, 2019 kom den första antologin: Splittrade själar. 2020 kom den andra: Våga läka. Nu har arbetet med den tredje antologin börjat, och nu i ny form genom att föreningen Om dissociation står bakom och ger ut boken. Förhoppningsvis fortsätter det komma en bok varje år, men vi tar en i taget och ser sen.

Mer om projektet kan du läsa här: dissociation.nu