Om dissociation

Det är som att vi inte finns. Vi som dissocierar. Jag har varit arg på det, länge. Och ledsen på att det fortsätter. Osynliggörandet.

En natt när jag inte kunde sova fick jag idén om ett stafettkonto, där olika personer har hand om kontot varje vecka. På det sättet skapar man bilder av dissociation, och hur människor som dissocierar kan vara, vad de kan tycka är viktigt och hur deras liv kan vara. Det blir ju ingen fullständig bild av någon, men bilderna tillsammans skapar något som är större och viktigare än vad som delas under en vecka. Tillsammans blir det inte förenklat, tydligt och avgränsat som i en uppslagsbok. Allt får rymmas, och gör det, bara inte hos samma person.

Kontot är en möjlighet för dissociativa att hitta andra som berättar om sånt man känner igen sig i, att inte längre vara lika ensam. Och det är en möjlighet för dem som inte är dissociativa att få en chans att förstå hur det kan vara, och på hur många olika sätt det kan vara, både eftersom de skador som format oss ser olika ut, och eftersom vi är olika som människor. Det är en chans att få något mer och djupare än man kan få av att läsa till exempel diagnoskriterier.

Och kanske är kontot framförallt ett sätt att bryta igenom osynligheten, ett sätt att säga: vi finns. Vi har röster, vi har berättelser. Vi är på riktigt. Vi är verkliga.

Här finns kontot: instagram.com/om.dissociation
Följ. Sprid. Dela.
Och om du är dissociativ: kom med, gör en vecka till din.

Mer info hittar du på
om-dissociation.blogspot.se

En samling länkar till texter om dissociation hittar du på
regnlund.se/dissociation