Punkter av ljus.

Bok utgiven 2016.

Punkter av ljus skildrar depersonalisering, upplevelsen av att vara overklig och främmande för sig själv. Det är poesi som rör vid teman som det ondas konsekvenser, osynliggörande, utplåning och kamp för att bli verklig och del av världen igen.

Jag vill säga: jag skrev det mesta för flera år sen. Det är bättre nu. Det är ju sant.

Och det finns alltid andra som befinner sig mitt i det svåra. Det är inte över. Det tar aldrig slut. Kanske är det svåraste just det. Det verkar som att det aldrig tar slut.


"Att inte finnas, att förvandlas till ingen.
Jag vill säga: det var såhär.
Men det var ingenting. Det var tomhet.
Att ta ett steg ut ur det jag var och
aldrig helt komma tillbaka."

"Orden flödar, poesins ord fångar mig som läsare. Inget får stoppa läsandet när jag väl börjat. Inser det då min bil glider igenom biltvättens tunnel med mig helt uppslukad av boken. Reglunds ord överröstar dånet av borstarna mot biltaket.

Det är en ärlig bok med ett jag som blir avklätt sin mänsklighet. Naket men aldrig på ett generande sätt. En av bokens styrkor ligger i att något förfärligt har hänt. Det finns där men vi vet inte när, vad eller hur. Bara att kampen för att överleva ensam på ett stormande hav är till ända. Vi följer handlingen från känslan av att hon är uppspolad på en ö. Ensam och med en overklighetskänsla kring vad som faktiskt hänt. Svårigheter med att hantera det förgångna. Hitta sig själv, hitta andra. Få stöd av andra. Där som en osynlig kuliss finns mötet med vården, ”journalen” med sina skuldbeläggande ord. Diktaren upprättar sin egen journal och tar bit för bit tillbaka sitt liv och sig själv."

Hasse Jonsson på blogg.hassejonsson.se
"En grön liten pärla är detta, mättad av både mörker och ljus. För att det är just så livet är. Och detta är texter som handlar om livet. Korta och kärnfulla stycken som passar både sjukdomspåverkade eller livstempodrabbade läsare med önskan om djup. Jag tänder ett ljus och läser vidare. Läser om. Vandrar framåt. Vandrar åter. Söker punkter av ljus."

Cecilia Ekhem på bloggen Cecilia summerar
Boken känns skriven under själva resans gång, vi får följa författaren i hennes sökande och gå tätt bakom henne i de fotspår hon trampar, vars konturer ännu inte stelnat. Ett nu svävar genom sidorna, man tycks få ta del av ord och bilder i samma stund de dyker upp i författarens medvetande. /.../

Dikterna tar upp frågor om att vara någon kontra ingen, av någonting kontra ingenting, att finnas och att vara bortom. De handlar också om hopsamlandet av skärvor som håller isär delarna av en människa som från början var hel, sedan skadades och fick sin kärna söndersliten.

Hennes skildring av vården läser jag som en mörk skugga som stjäl syre och hindrar liv, och tålmodigt, obändigt och okuvligt reclaimar hon sitt utrymme./.../ Genom att använda samma form och språk som de vårdjournaler som tar sig rätten att beskriva hennes existens, tar hon sig tillbaks genom den dörröppning hon släpades ut genom vid kidnappningen av hennes jag, och så kan hon måla om tröskeln i den färg hon själv väljer. /.../

Punkter av ljus är en vacker, stilla, tät, viktig bok som ställer uppfordrande frågor om vem som äger rätten till en persons historieskrivning, och hur man ska kunna lita på ett jag som skiftar, ett jag som ibland är långt ifrån och nära, när andras röster hela tiden kommer in och stör. Boken ställer frågor och har inte alltid svar, men inte någonstans tvivlar den på sitt berättigande eller förminskar sig."

Mikaela Javinger på bloggen Turtagning
"När jag började läsa så kopierade jag några rader för att jag ville visa dig att - det här, just de här orden är så sanna, jag känner igen mig här. Så bra beskrivet. Men så fortsatte jag, och fortsatte och insåg att jag skulle behöva kopiera i stort sett allt. /.../

Språket är enkelt, formuleringarna vackra och direkta. Jag tycker om rytmen som passar bra ihop med ditt språk. Bra uppdelat också. Skönt med mellanrummen, tid för tanke. Inget onödigt blir sagt så det behövs verkligen - varenda mellanslag. Varenda tom yta. För de blanka utrymmena fyller jag själv."

Testläsare
"Vill skriva mina egna journaler,
definitioner, ord som säger hur
jag är, och vem och
jag vill skriva:

Rosa strumpor som inte passar ihop
med de röda ränderna på klänningen.
Skrik som bor i bröstkorgen men inte
orkar bryta sig ut. Sorgen
som finns överallt, oförmågan att
bära världen inuti. All den här
litenheten."
Kika i bokenKöpE-bok

Det finns en e-boksversion av boken. Den ska gå att köpa genom olika tjänster som säljer e-böcker, några av dem hittar du genom bokfynd.