Förklaringsförsök · På 1177.se

Flashbacks

När det rör sig om trauma och PTSD är det man menar med flashbacks att någon återupplever ett trauma, eller delar av ett trauma. Det kan vara i form av minnesbilder som spelas upp om och om igen, men det kan också röra sig om andra former av sinnesintryck, tex att man återupplever dofter eller smaker, att man hör ljud från traumat, eller att kroppen återupplever det någon gjorde mot en och som man tagit in med känseln. Det kan alltså vara minnen från alla olika sinnen.

Medan man är i flashbacks är det som att traumat händer just nu, och känslomässigt brukar man vara tillbaka i hur man kände då. Man kan få reaktioner som gör att man agerar utifrån det, tex kan man drabbas av panik och göra impulsiva saker med syfte att komma ur det. Det kan också vara mer subtila saker som har sin utgångspunkt i att man tolkar omgivningen och andra människor som om allt var precis som när traumat skedde.

Man kan också ha flashbacks som är bara känslomässiga, där det inte finns återupplevanden utifrån sinnesintryck, men där man återupplever händelsen känslomässigt.

Trots att man återupplever det så att det känns som att det händer just nu, kan minnena ta över i varierande stor utsträckning. Ibland blir någon helt uppslukad av flashbacks, är inte alls medveten om vad som händer i nuet, och kan få minnesluckor medan de pågår. Andra gånger kan personen uppmärksamma det som händer i nuet även när hen har flashbacks.

Man kan räkna flashbacks som ett dissociativt symptom, det beror på utifrån vilken teori man definierar dissociation. Beroende bla på de skillnader som finns i olika teorier kring om flashbacks är dissociativa eller inte, finns det också en oenighet kring ifall PTSD ska räknas som ett dissociativt syndrom eller inte.

Flashbacks kan också kallas för påträngande minnen, invaderande eller intrusiva minnen. Även mardrömmar eller intrusiva tankar kan vara återupplevanden av ett trauma, och detta är också vanligt vid PTSD. Ibland räknar man allt som är återupplevanden som flashbacks, ibland delar man upp det så att invaderande tankar, känslor och drömmar inte räknas in i begreppet flashbacks. Det förekommer också att man använder flashbacks synonymt med invaderande minnesbilder, alltså då bara minnen som utgår från synintryck. Begreppet används alltså inte alltid med riktigt samma innebörd, vilket kan vara bra att veta eftersom det ju pga det kan uppstå missförstånd.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.