Böner på instagram

Det började med att jag hade Svenska kyrkans stafettkonto en vecka. Sen insåg jag att det är rätt skönt att dela böner med andra. Att nåt händer där, i ett möte som blir. I ord som skrivs ner, lämnas öppet, till vem som helst eller ingen.

Det som händer är något annat än det som blir när jag bara ber själv, eller när man ber tillsammans i andra sammanhang, men också detta har blivit viktigt för mig.

Det går i perioder hur mycket nya böner jag skriver, helt enkelt för att det är olika vad som händer i andra delar av mitt liv, men de böner som skrivits finns alltid där att läsa för den som vill.

Jag håller på att samla bönerna från instagramkontot i böcker. Den första kommer ut till julen 2018 och följande tre är tänkta att komma under 2019. Mer om böckerna kan du läsa här och här.

Du hittar kontot med bönerna här:
instagram.com/linnearegnlund