11 juli 2018: Lagt in texter av Yasmine Ejner Lind, både från stafettkontot och några andra texter.

11 juli 2018: Har tagit bort avdelningen med namnet "Strukturell dissociation" och istället skapat en som heter "Trauma, minnen och amnesi", eftersom det stämde bättre överens med vad som behövdes utifrån de texter som finns med. Kommer under dagen flytta texter utifrån denna förändring. Hoppas att det inte kommer skapa någon större förvirring.

10 juli 2018: Har lagt in en del länkar till videoklipp. De ligger för sig själv i varje avdelning (när det finns några). Även skapat en avdelning för youtube-kanaler och liknande, där fokus är på videoklipp (även om de inte måste ligga på just youtube).

10 juli 2018: Har lagt in massor av nya texter i olika kategorier, börjat fylla på med texter från stafettkontot också. Stafettkontot har fått en egen ikon så man lätt ska hitta de texterna.